Dod o hyd i’ch Canolfan

Dod o hyd i’ch Canolfan

Mae ein Canolfannau Asesu wedi’u lleoli ar hyd a lled Cymru, Lloegr a’r Alban.  Mae’r rhan fwyaf o’r canolfannau’n rhannu safleoedd â swyddfeydd y llywodraeth, fel Canolfannau Gwaith. Mewn rhai ardaloedd gwledig, mae ein canolfannau mewn ysbytai lleol.

Ni ddylech orfod teithio mwy na 90 munud bob ffordd â thrafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â Chanolfan Asesu.