Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae’r Ganolfan ar gyfer Asesiadau Iechyd ac Anabledd yn cael ei rhedeg gan MAXIMUS. Rydym yn cynnig amgylchedd gwaith sy’n annog creadigrwydd ac arloesedd, gan feithrin ymrwymiad i wasanaeth cyhoeddus ac i helpu pobl. Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a phecyn o fuddion sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo cyflogeion.

Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi gan gynnwys Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, cyflenwi gwasanaethau, dadansoddi busnes, cyllid, cyfathrebu a gweinyddu.

Os hoffech chi ymuno â’n tîm o Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol a staff cymorth profiadol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth drwy helpu pobl i gael gafael ar ac i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth, anfonwch CV ac unrhyw ymholiadau i careers@maximusuk.co.uk(link sends e-mail)
 

Gweithwyr Gofal Iechyd Clinigol Proffesiynol
 • Nyrsys
 • Meddygon
 • Archwilwyr
   
Rheolwyr Gweithrediadau a Rhaglenni
 • Dadansoddwyr Busnes
 • Dadansoddwyr Rheoli Prosesau Busnes
 • Cyfleusterau ac Ystadau
 • Arweinwyr Gweithrediadau
   
Cyfathrebu
 • Cydlynwyr Cyfathrebu Marchnata
   
Masnachol a Chadwyn Gyflenwi
 • Gweithwyr Proffesiynol Rheoli Newid
 • Gweithwyr Proffesiynol y Gadwyn Gyflenwi
   
Cyllid a Chyfrifyddu
 • Dadansoddwyr Ariannol
 • Archwilio a Chydymffurfio: Rheolwyr a Dadansoddwyr
   
Gweinyddol
 • Cynorthwywyr a Derbynwyr Swyddfa
   
Adnoddau Dynol
 • Recriwtio: Cydlynwyr ac Arweinwyr Timau
 • Dadansoddwyr Gwobrwyon
 • Gwasanaethau a Rennir
   
Hyfforddiant
 • Hyfforddiant: Rheolwyr a Chymorth
   
Technoleg Gwybodaeth
 • Desg Gymorth
 • Teleffoni & Pensaernïaeth Ddigidol