Polisi Cwcis

Ni yw'r Ganolfan Asesu Iechyd ac Anabledd Cyfyngedig ("CHDA"). O dan y Gwasanaeth Cynghori ar Asesiadau Iechyd, rydym yn darparu asesiadau iechyd annibynnol ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau ("DWP"). I gael rhagor o wybodaeth amdanom, cliciwch yma.

Mae'r Polisi Cwcis hwn yn esbonio pa gwcis sy'n cael eu defnyddio ar wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Asesiadau Iechyd sydd ar gael yn www.chdauk.co.uk (y "Wefan"). Mae hefyd yn esbonio pam rydym yn defnyddio cwcis a sut gallwch chi reoli'r defnydd ohonynt.

Ar eich ymweliad cyntaf â'r Wefan, bydd Baner Cwcis yn ymddangos. Mae hon yn dweud wrthych ein bod yn defnyddio cwcis. Mae'n eich cyfeirio at y polisi hwn. Ar ôl eich ymweliad cyntaf, ni fyddwch yn gweld y Baner Cwcis eto. Byddwn yn tybio eich bod wedi deall ein bod yn defnyddio cwcis ar y Wefan a'ch bod yn gwybod ble i edrych os ydych am gael rhagor o wybodaeth, fel mae'r polisi hwn yn esbonio.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis. Mae gwefannau ac apiau yn aml yn storio cwcis ar yriannau caled cyfrifiaduron neu ddyfeisiau symudol pobl sy'n ymweld â'u gwefannau. Rydym yn defnyddio'r term "cwci" i gyfeirio at bob math o dechnoleg sy'n cadw ac yn defnyddio gwybodaeth am y dyfeisiau rydych yn eu defnyddio i gael mynediad at y Wefan.

Mae cwcis yn eich galluogi i lywio rhwng tudalennau yn effeithlon ac i gadw eich dewisiadau. Maent yn cyfoethogi eich profiad o wefan. Dyma'r gwahanol fathau o gwcis rydym yn eu defnyddio:

cwcis rydym ni'n eu gosod yn uniongyrchol ("cwcis parti cyntaf")

cwcis sy'n cael eu gosod ar ein rhan, er enghraifft, gan gwmnïau dadansoddi data ("cwcis trydydd parti")

cwcis sy'n para am gyfnod o amser, gan gynnwys y canlynol:

"cwcis sesiwn," sydd ond yn para cyhyd ag y bo eich porwr ar agor. Mae'r rhain yn cael eu dileu yn awtomatig pan fyddwch yn cau eich porwr.

"cwcis parhaol," sy'n aros ar ôl i chi gau eich porwr. Mae'r rhain yn adnabod eich dyfais pan fyddwch yn agor eich porwr ac yn pori'r Rhyngrwyd eto.

I ddysgu sut i reoli cwcis, ewch i allaboutcookies.org (dolen allanol). Mae hefyd yn esbonio sut i newid gosodiadau eich porwr er mwyn eu rhwystro.

Cofiwch: os byddwch yn gwrthod neu'n rhwystro cwcis, mae'n gallu effeithio ar ba swyddogaethau y byddwch yn gallu eu cyflawni ar y Wefan, er enghraifft, efallai na fydd y Google Maps ar eich tudalennau Dod o hyd i'ch Canolfan Asesu yn gweithio.

Y wybodaeth mae'r Wefan yn ei chasglu wrth ddefnyddio cwcis

Mae'r Wefan yn casglu gwybodaeth yn awtomatig am y canlynol:

gosodiadau eich cyfrifiadur (er enghraifft, a yw Javascript wedi'i alluogi)

sut rydych yn defnyddio'r Wefan

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei chasglu wrth ddefnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth ar gyfer y canlynol:

er mwyn cofio pa hysbysiadau rydych wedi'u gweld, fel nad ydym yn eu dangos i chi eto

i fesur sut rydych yn defnyddio'r Wefan, er mwyn i ni allu ei diweddaru a'i gwella yn ôl eich anghenion

Darllenwch y dudalen ‘Cwcis rydym yn eu defnyddio' i weld y cwcis y mae'r Wefan yn eu defnyddio a pham rydym yn eu defnyddio.

Sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd

I gael gwybod sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio'r Wefan, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

Cwestiynau?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch sut rydym yn defnyddio cwcis, cysylltwch â ni.

Dros yr E-bost: chdadataprotection@maximusuk.co.uk (mae'r ddolen yn anfon e-bost)

Drwy'r Post: Privacy & Data Protection Officer
The Centre for Health and Disability Assessments Limited
c/o Ash House, The Broyle, Ringmer, East Sussex BN8 5NN UK