About Us

Cysylltu â Ni

Ymholiadau Cysylltiadau Cwsmeriaid a Gwybodaeth mewn Fformatau Eraill

Ffôn: 0800 288 8777
Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 8pm, a Sadyrnau 9am tan 5pm.
Os bydd angen, bydd Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid yn hapus i’ch ffonio’n ôl o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

E-bost: customer-relations@chdauk.co.uk

Cyfeiriad: Customer Relations Team
Health Assessment Advisory Service
Room 4E04, Quarry House, Quarry Hill, Leeds LS2 7UA

Adborth Cwsmeriaid

Mae taflenni adborth ar gael yn ein Canolfannau Asesu. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen adborth yma.

Ymholiadau’r Wasg

Ar gyfer holl ymholiadau’r wasg, anfonwch e-bost i press@maximusuk.co.uk.

Cofrestriad y Cwmni

The Centre for Health and Disability Assessments Limited
Ash House, The Broyle, Ringmer, Lewes, East Sussex, England, BN8 5NN   
Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Rhif Cofrestru’r Cwmni 09072343

Cysylltu ar gyfer Asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Mae Capita yn cynnal asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau o fewn Cymru, gydag Atos Healthcare yn cynnal asesiadau yn Lloegr a'r Alban.
Am wybodaeth am Capita PIP, ewch i’w gwefan.
Am wybodaeth am Atos, ewch i’w gwefan.