Find Your Assessment Centre

Y Drenewydd

Llawr Cyntaf, Tŷ Dewi Sant, New Road, Y Drenewydd, Powys, SY16 1RB

Cyfarwyddiadau

Trên

Llawr Cyntaf, Tŷ Dewi Sant, New Road, Y Drenewydd, Powys, SY16 1RB 

Car

O brif ffordd yr A483, ewch heibio Morrisons a Tesco ac fe ddewch at y brif gylchfan, gyda McDonalds ar y dde. Ewch yn syth ar draws y gylchfan, a thrwy'r set nesaf o oleuadau. Trowch i'r dde i fynd ar New Church Street (B4568 ar y map), ac mae llefydd parcio ar gael y tu ôl i Tŷ Dewi Sant.

Bws

Wrth ddod o'r man parcio bysiau, trowch i'r dde i fynd ar y B4568, ac mae'r Ganolfan Asesu ar gornel New Church Street a New Road.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr cyntaf. Gallwch ddefnyddio lifft i gyrraedd yr ystafelloedd. Ni ddylid defnyddio’r lifftiau mewn argyfwng. Mae 20 gris i’r llawr gwaelod. Rhowch wybod i ni os byddai defnyddio’r grisiau mewn argyfwng yn anodd i chi. Gallwch eich helpu i gynllunio’ch ymweliad. Ffoniwch ni ar 0800 288 8777.