Find Your Assessment Centre

Pen-y-bont ar Ogwr

Adeiladau'r Goron, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AA

Cyfarwyddiadau

Trên

O'r orsaf drenau, trowch i'r chwith i lawr Court Road yn syth ar draws i Caroline Street (stryd i gerddwyr). Cerddwch i lawr y ffordd a throwch i'r chwith i fynd ar Queen Street, heibio tafarn y Three Horseshoes. Trowch i'r dde ar draws y bont dros yr afon - mae Adeilad y Goron (adeilad 6 llawr) yn syth ar draws y bont. Ewch i lawr y grisiau neu'r ramp i'r chwith o'r adeilad - mae'r Ganolfan Asesu ym mhen pellaf yr adeilad.

Car

O gyffordd 35 yr M4 - Dilynwch yr arwyddion i Ben-y-bont ar Ogwr. Yn yr 2il gylchfan cymerwch yr A473 i mewn i ganol y dref (3edd allanfa). Dilynwch yr A473 drwy'r ddwy set o oleuadau traffig i'r ffordd osgoi fewnol. Cymerwch yr ail allanfa o'r ffordd osgoi a chyn y set nesaf o oleuadau traffig trowch i fynd ar Sunnyside Road. Trowch i'r chwith wrth y gyffordd T i fynd ar Stryd yr Angel. Dilynwch y ffordd, o dan y bont heibio'r YMCA. Mae parcio ar gael ar draws y bont (i'r dde wrth y goleuadau).

O Gyffordd 36 yr M4 - Dilynwch yr arwyddion i mewn i Ben-y-bont ar Ogwr i lawr yr A406 a'r A4061. Ewch drwy'r goleuadau traffig o dan bont y rheilffordd a thros bont yr afon i gyrraedd cylchfan. Trowch i'r chwith yn y gylchfan ac i'r chwith wrth y goleuadau traffig i fynd ar Stryd yr Angel. Ar y dde fe welwch Adeilad yn Cyngor, ac wrth ymyl hwnnw mae adeilad chwe llawr Adeilad y Goron.

Mae parcio ar gael mewn maes parcio aml-lawr ar draws yr afon - trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig.

Bws

O'r orsaf fysiau, trowch i'r dde heibio'r Ganolfan Byd Gwaith a dilynwch y stryd i Dunraven Place heibio’r Gofeb Rhyfel a Swyddfa'r Post. Ewch yn syth ar draws at Caroline Street (stryd i gerddwyr). Cerddwch i lawr y ffordd a throwch i'r chwith i fynd ar Queen Street, heibio tafarn y Three Horseshoes. Trowch i'r dde ar draws y bont dros yr afon - mae Adeilad y Goron yn syth ar draws y bont. Ewch i lawr y grisiau neu'r ramp i'r chwith o'r adeilad - mae'r Ganolfan Asesu ym mhen pellaf yr adeilad.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae'r Ganolfan Asesu ym mhen pellaf yr adeilad. Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod. Mae ramp i mewn i’r ystafelloedd.