Find Your Assessment Centre

Llandrindod

Canolfan Iechyd Cymunedol, The Annex, Llandrindod, Powys, LD1 5HF

Cyfarwyddiadau

Trên

Mae'r orsaf ar y Stryd Fawr yng nghanol Llandrindod - mae'r Ganolfan Asesu mewn adeilad sydd ynghlwm wrth Ysbyty Llandrindod

Car

O'r gogledd / de - dilynwch yr A483 i mewn i Landrindod a dilynwch yr arwyddion ar gyfer yr ysbyty. O'r gogledd - trowch i'r chwith i fynd ar Quarry Lane. O'r de - ewch heibio Craig Road ar y dde ac yna cymerwch y troad nesaf i'r dde i fynd ar Quarry Lane.

O'r gorllewin - dilynwch yr A470, yna'r A4081 i mewn i Landrindod. Ewch yn syth ymlaen i fynd ar Brookland Road, ac yna trowch i'r dde i fynd ar Tremont Road.

Bws

Mae bysiau'r dref yn stopio wrth y ganolfan. Ar y ffordd gyferbyn mae'r bws yn stopio, sef wrth yr orsaf drenau. Mae bysiau Rhaeadr Gwy, Trefyclo a Llanfair-ym-Muallt yn mynd a dod oddi yma.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.