Find Your Assessment Centre

Dolgellau

Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Dolgellau a'r Bermo, Dolgellau, LL40 1NT

Cyfarwyddiadau

Trên

Nid oes gorsaf drenau o fewn pellter cerdded i'r Ganolfan Asesu.

Car

O'r A470 - gadewch yr A470 ar Ffordd Pont yr Arran, yna trowch i'r chwith i fynd ar y Fron Serth. Trowch i'r dde i'r Wern Las ac mae'r ganolfan yn adran cleifion allanol yr ysbyty.

Mae lle parcio ar gael.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.