Find Your Assessment Centre

Bae Colwyn

Canolfan Byd Gwaith, 4A Coed Pella Road, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8LR

Cyfarwyddiadau

Trên

O'r orsaf drenau, cerddwch i fyny'r stryd i gerddwyr sydd gyferbyn â'r orsaf. Trowch i'r dde yn y pen draw a cherddwch ar hyd Conwy Road. Yn union heibio'r groesfan pelican, trowch i'r chwith i fynd ar Coed Pella Road, cerddwch i fyny'r ffordd ac mae'r Ganolfan Asesu drwy'r fynedfa olaf ar dde wrth ochr adeilad y Ganolfan Byd Gwaith.

Car

O'r dwyrain: ar yr A55 trowch i ffwrdd ar gyffordd 22, trowch i'r chwith i fyny'r allt i gyrraedd y gylchfan fach. Cymerwch y 4edd allanfa i fynd ar yr A547 Ffordd Abergele. Dilynwch y ffordd hon i ganol y dref. Trowch i'r chwith i fynd ar Coed Pella Road ar ochr adeilad y Ganolfan Byd Gwaith.

O'r gorllewin: ar yr A55 ewch i ffwrdd ar gyffordd 20, trowch i'r dde ac yna cymerwch y troad cyntaf i'r chwith yn y gylchfan fach. Trowch i'r dde i fynd ar Coed Pella Road ar ochr adeilad y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r maes parcio wedi ei leoli drwy'r troad cyntaf i'r dde oddi ar Coed Pella Road.

Bws

Bydd bws Rhif 12 o'r Rhyl yn stopio y tu allan i adeilad y Ganolfan Byd Gwaith. Cerddwch i fyny Coed Pella Road, yna bydd y fynedfa i'r Ganolfan Asesu wrth ochr yr adeilad. Bydd y bws Rhif 12 o Landudno yn stopio gyferbyn ag adeilad y Ganolfan Byd Gwaith.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod.