Find Your Assessment Centre

Aberteifi

Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Coffa Aberteifi a'r Cylch, Aberteifi, SA43 1DP

Cyfarwyddiadau

Trên

Nid oes gorsaf drenau o fewn pellter cerdded i'r Ganolfan Asesu.

Car

O'r gogledd/de - dilynwch yr A487 i mewn i Aberteifi, a throwch i'r dde/chwith i fynd ar Bont-y-Cleifion. Bydd yr ysbyty ar y chwith.

O'r dwyrain - dilynwch yr A484 neu'r B4570 i mewn i Aberteifi, ac ewch yn eich blaen ar draws yr A487 i fynd ar Bont-y-Cleifion. Bydd yr ysbyty ar y chwith.

Bws

Mae'r rhan fwyaf o fysiau i mewn i Aberteifi yn stopio yn Sgwâr Finch, sydd rownd y gornel o'r ysbyty. Cerddwch ar hyd St Mary's Street at Bont-y-Cleifion, yna trowch i'r dde a bydd yr ysbyty ar y chwith.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod. Gofynnwch yn y dderbynfa pa ystafelloedd sy'n cael eu defnyddio ar y diwrnod hwnnw.