Find Your Assessment Centre

Aberhonddu

Ysbyty Coffa Rhyfel Brycheiniog, Heol Cerrig Cochion, Aberhonddu, LD3 7NS

Cyfarwyddiadau

Trên

Nid oes gorsaf drenau o fewn pellter cerdded i'r Ganolfan Asesu.

Car

O'r dwyrain - Cymerwch yr A470 tuag at Aberhonddu, a throwch i'r dde ar y B4602. Ewch yn eich blaen ar y ffordd hon ac fe welwch chi'r ysbyty ar y dde.

O'r gogledd - Cymerwch y B4520 i mewn i Aberhonddu, a throwch i'r chwith i fynd ar Mount Street.  Dilynwch y ffordd hon rownd i'r dde i fynd ar Ffordd Alexandra, yna trowch i'r chwith i fynd ar Ffordd Cerrig Cochion. Mae'r ysbyty ar y dde.

O'r de orllewin - dilynwch y B4601 i mewn i Aberhonddu, a throwch i'r chwith i fynd ar y B4602. Dilynwch y ffordd hon, a bydd yr ysbyty ar y dde.

Bws

Mae bysiau i mewn i Aberhonddu yn stopio yn y Bwlwarc, ac oddi yno cerddwch i lawr heibio Danygaer Street a throwch i'r chwith i fynd ar yr Heol Rydd. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon nes iddi ddod yn Ffordd Cerrig Cochion, a bydd yr ysbyty ar y dde.

Nodiadau o Ganolfan hon

Mae'r Ganolfan Asesu wedi ei lleoli y tu mewn i Ysbyty Coffa Rhyfel Brycheiniog. Mae’r ystafelloedd asesu ar y llawr gwaelod. Gofynnwch yn y dderbynfa pa ystafelloedd sy'n cael eu defnyddio ar y diwrnod hwnnw.